СМСП – едно добро начало

СМСП – едно добро начало

Статия на сп. “Правен свят” за учредяването на Сдружението за международни състезания по право.