Трето място за отбора на СУ на СЕЕМС през 2019 г.

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели призовото трето място в Международно състезание по право на Европейския съюз за Централна и Източна Европа (The Central and Eastern European Moot Competition).
Отборът в състав Илияна Тодорова (3-ти курс), Владимир Славов (4-ти курс), Дамян Пилков (5-ти курс) и Ивелин Куленски (2-ри курс), под ръководството на треньорките Ани Станчева и Ана Петрова, заслужено завоюва място на почетната стълбичка. 

Състезанието, което тази година честваше своята 25-годишнина, се проведе в сърцето на Европа – в Съда на Европейския съюз в Люксембург, между 2-ри и 5-ти май. 

Допълнителен повод за гордост е и индивидуалната награда за оратор, спечелена от Илияна Тодорова за отличните ѝ презентационни умения. За високото ниво на отбора говори и фактът, че в първия кръг (писмени защити и устни пледоарии) отборът на Софийския университет получи най-висок брой точки и се класира за полуфинала с първи резултат. С това възпитаниците на Юридическия факултет за пореден път
показват, че са сред най-добрите в Европа.

The Central and Eastern European Moot Competition (CEEMC) е едно от най-престижните
международни състезания по право на ЕС. Организира се от The British Law Center и се
провежда под патронажа на Съда на Европейския съюз и Университета в Кеймбридж.
Състезанието представлява симулативен процес по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз, като от всеки участващ отбор се изисква да аргументира позициите на ищец и на ответник под формата на писмени защити и устни пледоарии на английски език. Журито е съставено от съдии от Съда на ЕС, генерални адвокати и водещи специалисти в сферата на правото на ЕС. Тазгодишният казус засягаше теми, свързани със защитата на лични данни и с отговорността на държавите членки за нарушение на правото на ЕС.

Отборът и треньорите искат да изразят своите специални благодарности към ръководството на Юридическия факултет на Софийския университет, „Сиела норма“ АД, издателство „Сиби“ и Висшия адвокатски съвет за финансовата подкрепа и съдействие.