Game of Tax // Състезание по данъчно право

Име:  Game of Tax

Страна: България

Език: Български

Формат: Състезанието представлява симулация на съдебен процес, в рамките на който отборите представляват страни – данъкоплатец и приходна администрация. Панелите от съдии, които ръководят състезанието се състоят от съдии от Върховен административен съд, представители на Министерство на финансите и практикуващи данъчни специалисти. Game of Tax се провежда в два устни кръга, като достигането до втория финален кръг предполага успешно класиране в първия кръг. Състезанието включва и подготвителен етап, в рамките на който при необходимост може да бъде проведен елиминационен тест, с който да се определят студентите, допуснати до участие в състезанието.

На най – добре представилите се участници ЕУ България ще предложи 3-месечен платен стаж в данъчния си отдел, както и материални награди. Състезанието се организира от ЕУ България и Сдружението за международни състезания по право.

Facebook страница на състезанието: тук

Сайт на сътезаниетоhttps://emeia.ey-vx.com/903/100302/compose-email/game-of-tax.asp

Кратка история на състезанието: Състезанието се организира от ЕУ България и Сдружението за международни състезания по право. През 2018 г. победителите в състезанието са Цветанка Андреева и Йонко Чуклев, които успешно защитиха позицията на приходната администрация в данъчен спор пред панел от съдии. През 2019 г. се проведе второто издание на състезанието, което се състоя от три елиминационни кръга. В състезанието пребориха сили четири отбора, които се съревноваваха пред два панела от по трима съдии в симулативен спор. Състезанието беше спечелено от отбора на Ани Кандрова и Мария Цокева, които имаха възможността да представят успешно позицията на данъкоплатеца в първи кръг, а във финалния кръг и позицията на приходната администрация, с която спечелиха Game of tax за тази година. През 2019 г. състезанието премина и като част от инициативата “Ден на отворените врати” на Върховния административен съд. 

Изисквания към кандидатите: В състезанието могат да участват студенти, които изучават юридическа или икономическа специалност. Правилата на състезанието не позволяват участие на служители на ЕУ България, на лица с професионален опит в сферата на данъчното облагане или с роднински връзки с организаторите на състезанието. Кандидатите заявяват участие индивидуално, а отборите се формират чрез жребий в предварителния етап преди състезанието.