2019 Tolders To The Hague And Back

България и тази година бе представена на състезанието по международно публично право Телдърс (Telders International Law Moot Court Competition) от отбор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Българският представителен отбор бе съставен от състезателите: Вяра Христова, Даяна Зашева, Мирослав Йонов, Доника Ставрева и треньорите: Камелия Андонова и Златина Гаджева.

Българските участници успяха да покажат своите познания и ораторски умения както по време на приятелските кръгове в Будапеща (25-26 април), така и в Хага (23-25 май). В Унгария ищците ни се класираха трети, а в Нидерландия ответниците ни се класираха втори по пледиране. Имаме един състезател в топ 10 на най-добрите оратори (Доника Ставрева – 7 място) и двама състезатели в топ 20 (Мирослав Йонов – 15 място и Вяра Христова – 20 място). В Хага ищците ни се изправиха срещу отборите на Шотландия и Лайден, а ответниците ни – срещу Грузия и Унгария. От друга страна, в Будапеща ищците ни срещнаха отборите на Дания и Франция, а ответниците ни – отборите на Унгария и Шотландия. Българският отбор показа своите ораторски умения и познания в областта на международното право пред специалисти в тази сфера.

Съдиите, пред които пледираха ищците на 23 май, бяха Yulia Nuzban (Международния наказателен съд), Florentine de Boer (Министерство на отбраната на Кралство Нидерландия), Nemanja Novakovic (правна кантора D&N); а на 24 май – Saamir Nizam (правна кантора DWF LLP), Miloš Radosavljević (правна кантора Zunic), Martha MejíaKaiser (Международен институт по космическо право).

Съдиите, пред които пледираха ответниците на 23 май, бяха Hossein Piran (Iran-United States Claims Tribunal), Christa Stünzi (Бернски университет), Dimitrije Dukić (правна кантора D&N); а на 24 май – Axelle Cartie (Joint Aviation Authorities – Training Organisation), проф. María del Ángel Iglesias (Universidad Internacional de La Rioja), Vahid Rezadoost (Iran-United States Claims Tribunal).

Съдийският състав на финала на Телдърс включваше: Н. пр. г-н Giorgio Gaja (съдия в Международния съд с мандат 2012-2021), David Re (прокурор в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия), Н. пр. г-жа María Teresa Infante Caffi (посланик на Чили в Нидерландия; един от представителите на Чили пред Международния съд по делото Перу срещу Чили – 2014 Maritime Dispute case).

Финалът на Телдърс се проведе в Палатата на мира – сградата на Международния съд. В същия корпус е разположена и библиотеката на Международния съд, която бе посетена от участниците. Освен до изключителната атмосфера в Палатата на мира, българският отбор успя да се докосне до редица символи, отдаващи почит на мира и свидетелстващи за отдадеността на всяка държава-членка на ООН в насока неговото поддържане и защита, като например: надписа на думата „МИР“ пред сградата на Международния съд на езика на всяка от държавите-членки на ООН, дареният от всяка от тези държави камък като символ на споделения стремеж за мир и т.н.

Следва да бъдат споменати и заслугите на Христина Пантева и Димитър Гочев от СМСП, които тази година бяха включени към International Board of Review и допринесоха за проверката на писмените защити на 4 държави всеки. Димитър Гочев също така се присъедини към съдийския състав на Телдърс 2019 като представител на СУ „Св. Климент Охридски“ и взе активно участие в оценката на ораторските умения и правни познания на участниците от 12 държави.

С оглед споменатото може да се изтъкне, че тази година СУ „Св. Климент Охридски“ отново показа изключителна ангажираност, осведоменост в сферата на международното право, издържана аргументация и мотивация за напредък в областта на международните състезания по право както от страна на настоящи, така и на завършили възпитаници на висшето учебно заведение.