Избор на отбор за PAX Moot 2020 – Asser Round

Катедра по Международно право и международни отношения

ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

ОРГАНИЗИРА

конкурс за избор на отбор на СУ „Св. Климент Охридски“ за участие в

PAX Moot 2020 – Asser Round

Състезанието представлява симулация на съдебен процес и протича в две части – писмена и устна част въз основа на казус. Казусът поставя въпроси за прилагането на правото на ЕС и изисква от студентите формулиране и отговор на преюдициални въпроси за всяка от страните по казуса. Казусът има и втора част,
която изисква от участниците да определят международната компетентност и приложимото право от гледна точка на международното частно право по един от исковете в казуса.

Това, което отличава PAX от останалите състезания по право, в които отбори на СУ взимат участие, е:

  • Формулирането и намирането на отговор на преюдициални въпроси в полза на двете страни: ищец и ответник по спора;
  • Решаването на сложен казус от материята на международното частно право, а задълбочените познания по МЧП имат голямо практическо приложение за студентите по право и за бъдещото им научно и професионално развитие;

Изисквания:

  • Да сте студент по Право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Да проявявате интерес в материята на Международното частно право;
  • Да владеете отлично писмено и говоримо английски език;

Ако имате мотивация и желание да участвате, изпратете CV и кратко мотивационно писмо и/или всякакви въпроси на имейл cvetelina.dimitrowa@gmail.com в срок до 30.12.2019 г.

Повече информация за състезанието може да намерите тук: https://paxmoot.com

С одобрените кандидати ще проведем събеседване, за да изберем втория отбор, който ще представи СУ на единственото международно състезание, посветено специално на МЧП!