Какво е Mooting

Терминът “Mooting” обхваща в себе си всички преживявания и емоции, които са свързани с участието в международните състезания по право. “Mooting” означава много неща: работа в екип, лидерство, хъс за победа, практически опит, знания, ораторство, контакти, забавление… Всеки от хилядите участници, допринася международните състезания по право да са едно уникално преживяване.

Дарения

Банкова сметка

Титуляр: Сдружение за международни състезания по право
Банка: ОББ

IBAN: BG65UBBS88881000499616

Paypal

  • Абонаментно плащане на годишен членски внос за СМСП
  • Еднократно плащане на годишен членски внос за СМСП