Спонсори и университети

Нашите спонсори и партньори

Сдружението има установено партньорство с водещи български университети: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Американски университет в България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Подкрепа за дейността на СМСП е оказана от Народното събрание, Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет. Проектите на сдружението се спонсорират от Фондация “Америка за България”, „Американска фондация за България”, както и от реномирани консултантски и правни кантори. СМСП си сътрудничи още със студентските организации IUSTITA и ELSA, сп. „Правен свят”, British Law Centres.