Стани част от отбора на Софийския университет в Международното състезание по международна търговска медиация (ICMC) на Международната търговска камара (ICC)