About

Какво е специалното на международните състезания по право

Състезанията по право са най‐модерният и практически насочен начин за развитие на студенти и млади юристи. „Магията” на състезанията, както я описват участниците, се състои в съчетанието на 3 неща – опит, знания и забавление.

Основен принцип в състезанията е симулацията на реален съдебен процес пред Международния съд в Хага, Съда на ЕС в Люксембург или друг международен съд. Устните пледоарии обикновено са в съдебна зала, съдиите са професионалисти с дългогодишна практика, а казусът третира реални, но все още нерешени от съдилищата проблеми на Международното или Европейското право.​ Международните състезания по право са уникални заради мащабът и разнообразието на участници. В най‐големите състезания участват над 200 отбора от всички краища на света.​

История и цели

Сдружението за международни състезания по право /СМСП/ е българско юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено през лятото на 2009 г. Организацията обединява студенти от различни университети, академици и юристи от практиката, които са представили България в престижните международни състезания по право.


Целта на Сдружението е да популяризира сред българските студентите състезанията по право като една комплексна и новаторска форма на юридическо обучение, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на университетите, както и да им съдейства за постигане на високи резултати. Едновременно с това СМСП работи за повишаване на интереса към проблемите на международното и европейското право.

Мисията на СМСП

Основната мисия на нашето Сдружение е популяризирането на международните състезания по право и ползите от тях. Ние вярваме, че доброто представяне дава уникални знания и опит на участниците и международен престиж на университетите, които представляват. СМСП организира ежегодни селекции за студентите по право за съставяне на отбори, които да представят българските университети на състезанията по международно и европейско право.

Ние разполагаме с мрежа от специалисти, които подпомагат студентите в подготовката им за тежките сблъсъци чрез съвети и материали. При необходимост, СМСП поема грижата да осигури финансиране на отборите, за да могат студентите да съсредоточат усилията си върху подготовката по казуса.

Нашите намерения са чрез тясно сътрудничество с университетските ръководства и студентски организации да увеличим броя на университетите в България, които имат представителен отбор в състезанията. Това ще ни помогне вбъдеще да формира и нови треньорските екипи, които да подготвят успешно следващите поколения състезатели.

Отделна част от дейността на Сдружението е концентрирана върху създаването и поддържането на библиотечен фонд от материали /статии, учебници, монографии/, посветени на проблемите на международното и европейското право, който да бъде на разположение на членовете на Сдружението.

Амбицията на СМСП е да реализира мащабни проекти в областта на юридическото образование – обучения, семинари, конференции в областта на международното право, включително подготовката на собствено състезание по материята.