Конкурс за избор на отбор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Philip C. JESSUP International Law Moot Court Competition

„Сдружение за международни състезания по право“

обявява 

конкурс за избор на отбор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Philip C. JESSUP International Law Moot Court Competition

„Jessup“ e най-голямото състезание по международно публично право в света и представлява симулация на съдебен процес пред Международния съд на ООН. Международните кръгове на Jessup, в които участват университетски отбори от цял свят, се провеждат през месец април във Вашингтон (САЩ).

Ако желаете да участвате в отбора на СУ, изпратете своя автобиография (CV) и кратко мотивационно писмо на английски език на електронен адрес jessup.su@gmail.com. 

Срокът за подаване на документите е до 20-ти юни 2021 г. (неделя) в 23:59 ч. След получаване на кандидатурите ще се проведе допълнителна процедура по избор на отбора.

Изискванията към кандидатите са:

• да сте студент по право или международни отношения – могат да участват студенти от 1ви курс до студенти, които ще се явяват на държавни изпити включително

• да владеете отлично писмено и говоримо английски език

• да имате интерес в областта на международното публично право

Ако имате въпроси, можете да ги зададете на електронен адрес jessup.su@gmail.com

Повече информация за състезанието можете да намерите на следните интернет адреси:

http://www.ilsa.org/jessup/