ceemc

CEEMC

Name: Central and East European Moot Competition (CEEMC)

Страна: Състезанието се провежда в различна държава всяка година, като през годините домакини на надпреварата са били Полша, България, Хърватска, Чехия, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Украйна.

Език: Английски

Official website of the competition: https://www.ceemc.co.uk/

Формат: Състезанието представлява симулация на преюдициално запитване към Съда на ЕС, като се базира на един или няколко въпроса от материалното и процесуално право на Европейския съюз. От всеки участващ отбор се изисква да представи позицията на ищец и ответник под формата на писмена защита и устна пледоария. Казусът и материалите за подготовка към него излизат в края на месец декември всяка година. Един от отличителните белези на CEEMC е, че подготовката аргументите на отборите следва да се базират единственото на материалите за подготовка, публикувани заедно с казуса.

CEEMC се провежда ежегодно в началото на месец май пред жури, съставено от експерти от Съда на Европейския съюз и Европейската Комисия, академици и практици. Президенти на съдийския състав са: от 1996 до 1997г. и от 1999 до 2008г. – лорд Слин от Хадлий; през 1998г. – Генерал Адвокат Финли; от 2009 г. насам – Генерален Адвокат Шарпстън. Голямата награда е посещение на Съда на ЕС и Университета в Кеймбридж.

Participants:  В CEEMC участват студенти по право от редица държави от Централна и Източна Европа. От българска страна СУ “Св. Климент Охридски” участва ежегодно в състезанието, като в отделни години се включват и отбори от УНСС и ЮЗУ.

Кратка история на България в състезанието: През 2008 г., 2013 г. и 2017 г. отборите, представляващи СУ, печелят първото място на състезанието. През 2014 г. отборът на СУ завърши на престижното 4то място, а Стиляна Иванова получи наградата за най-добър оратор. През 2015 г. и 2016 г. отборът на СУ достигна до финалите на състезанието, а Биляна Манова и Цветелина Байрактарова са отличени с приза за най-добър оратор. През 2018 г. отборът на СУ печели наградата за най-добра писмена защита, а Мария – Магдалена Маркова е избрана за най-добрия оратор в състезанието. 

Requirements for participants: В състезанието могат да се състезават студенти с националност от Централна или Източна Европа, които са на възраст не повече от 30 години, не са практикуващи адвокати и не са участвали в състезанието преди.