IBA-VIAC Consensual Dispute Resolution Competition Vienna (Mediation & Negotiation Competition)

Име:  IBA-VIAC Consensual Dispute Resolution Competition Vienna (Mediation & Negotiation Competition)

Страна: Австрия

Език: Английски

Формат: Състезанието е съсредоточено върху способността на студентите да използват уменията за преговори и медиация и стратегии за успешно договаряне на споразумение, което най-добре отговаря на нуждите на двете страните. То е базирано на казуса от състезанието WILLEM VIS от съответната година. Симулацията се състои от общ набор от факти, известни на всички участници и поверителна информация, известна само на участниците, представляващи определена страна. Състезателите се оценяват и получат обратна връзка от експерти по медиация и преговори.

Официален сайт на състезанието: https://www.cdrcvienna.org/

Участници:  В състезанието участват отбори от цял свят, като всеки университет може да бъде представен от отбор преговарящи и отбор медиатори.

Кратка история на България в състезанието: През 2016 г. отборът на СУ със състезатели Георги Еленков и Ивайло Икономов печелят второто издание на състезанието.

Изисквания към кандидатите: В състезанието могат да участват студенти, записани в съответния университет през академичната година, в която се провежда състезанието. Студенти от магистърски програми могат да участват, ако са получили бакалавърската си квалификация преди не повече от две години и са придобили трудов стаж (например практикуване на право или бизнес) преди не повече от една година след дипломирането им. Правилата на състезанието не позволяват в него да участват студенти, които имат практически опит в медиация извън контекста на обучение, университет или клиника и студенти, които вече са участвали в предишни състезания на CDRC Виена.