europaeus

EUROPAEUS

Състезанието по EUROPEAUS се провежда от 2013 г. Негови огранизатори са Сдружението за международни състезания по право и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, със съдействието на Българската асоциация по европейско право и British Law Centres. Състезанието цели да повиши интереса на студентите към международните състезания по право и да им даде първоначален опит и знания в сферата на Европейското право.Състезанието се състои от писмена и устна част. Казусът е от областта на правото на Европейския съюз. Устната част на състезанието представлява симулация на съдебен процес по преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз. В състезанието участват отбори от българските правни факултети.