icc-mediation-week

ICC COMMERCIAL MEDIATION WEEK

Име:  ICC Commercial Mediation Week

Страна: Франция

Език: Английски

Формат: Форматът и начинът на провеждане на ICC Mediation Week са уникални – отбори, съставени от 2-ма до 4-ма участника, представляват международни компании като страна по търговско правен спор. В рамките на 80 минути двете страни следва да постигнат споразумение с помощта на международен медиатор с дългогодишен опит. След излагането на първоначалните позиции, медиационната сесия преминава през събиране на информация и задаване на допълнителни въпроси, които помагат на спорещите да измерят потенциала за продължаване на съществуващото им партньорство. Въз основа на направените проучвания, страните обсъждат идеи за разрешаване на възникналия конфликт.

Събитието позволява на учениците да приложат теорията на практика и да разговарят с някои от най-добрите медиатори в света. Този уникален обмен е възможност за професионалистите да просвещават и ангажират ново поколение медиатори и потребители на медиация чрез насоки, обратна връзка и подкрепа.

Официален сайт на състезанието: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-development/international-commercial-mediation-competition/

Участници:  Състезанието привлича повече от 500 участници – професионални медиатори, учени и студенти – от цял свят и предоставя уникална възможност за споделяне на знания, обсъждане на нови разработки и получаване на ценна информация за най-новите техники, стратегии и тенденции в областта на медиация.

От българска страна в състезанието са участвали отбори от СУ „Свети Климент Охридски” и Нов български университет.

Кратка история на България в състезанието: През 2012 година отборът на СУ „Свети Климент Охридски” направи своя дебют в състезанието и постигна 26-то място от 66 участващи отбора. През 2015 година отборът на СУ постига най-доброто представяне на България в състезанието, като Силвия Чакърова и Мария Капари извоюват множество победи и се класират на 22-ро място сред 67 университета.

Изисквания към кандидатите: Състезанието е отворено за студенти от всяка дисциплина, но правилата изискват във всеки отбор да има поне един студент по право, който да поеме ролята на юридически съветник.