willem-vis

WILLEM C. VIS

Име: Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (WILLEM VIS)

Страна: Австрия

Език: Английски

Официален сайт на състезаниетоhttps://vismoot.pace.edu/

Формат: VIS е състезанието, което дава възможност на студентите да влязат в ролята на адвокати по международно арбитражно дело, свързано с прилагането на Виенската конвенция за международна продажба на стоки, практикувайки юридическия си английски.

VIS се състои се от две части – писмена и устна, като във всяка от тях доколкото е възможно се разпределят като противници студенти от континенталната правна традиция и от тази на общото право (common law). По време на писмената част студентите подготвят и предават 2 писмени защити, първо в ролята на ищец, а после в ролята на ответник, като най-добрите от тях се награждават. След приключване на писмената част, се пристъпва към пледоариите, които са финалният кръг на VIS и се провеждат във Виена, Австрия. В устните кръгове на състезанието отборите, чиито писмени защити са били разменени, пледират един срещу друг, с което се създава и атмосфера на истински процес. Всички отбори, предали писмени бележки, имат право да участват в общите кръгове по пледоарии, на база на оценките от които се избират и най-добрите индивидуални оратори. След общите кръгове се провеждат елиминации между 64-те най-добри отбора и се определя победителят в състезанието.

Правилата на VIS позволяват участието на няколко отбора от една и съща държава и национални кръгове не се провеждат. Преди състезанието отборите имат право да участват в приятелски кръгове (pre-moots), което им дава допълнителна възможност да подобрят подготовката си. В България също се провеждат изключително успешни приятелски кръгове вече 5 години, а българските отбори участват активно и в тези в Сърбия.

VIS е уникално състезание, както по отношение на засегната материя – преплитането на международното търговско право и арбитража, така и по отношение на специфичните правила, които дават възможност на студентите да влязат възможно най-пълно в ролята на адвокати за конкретния казус.

Участници: VIS се провежда от 1993 г. насам, като непрекъснато увеличава броят на участниците си и привлича все повече професионалисти в областта на международното търговско право и арбитража в ролята на оценяващи писмените защити и пледоариите. През 2011 г. в състезанието участват над 250 отбора от над 60 страни.

За първи път през 2011-2012 г. български отбор от СУ „Св. Климент Охридски” участва в престижното състезание. Популярността на VIS бързо нараства и през 2013 – 2014 г. се включват отбори от три български университета.

Кратка история на България в състезанието: Българските отбори от СУ многократно са били отличени за писмените си защити, включително през 2015 г. – за защитата на ответника и през 2016 г. и 2018 г. – за защитата на ищеца. През 2018 г. отборът на СУ печели предварителното състезание в Косово, където Лия Харизанова печели наградата за най-добър оратор. През 2019 г. за първи път в историята на участието на българските отбори в състезанието Валери Благоев от отбора на СУ е награден като един от най-добрите оратори във Виена.

Изисквания към кандидатите: В състезанието могат да участват както студенти по право, така и студенти, чиято програма включва юридическа подготовка, включително докторанти. Правилата на VIS не позволяват участието на студенти, които вече са придобили юридическа правоспособност. 

Подготовката на отборите се провежда от членове на СМСП.