Лятно училище по човешки права (2018 г.)

Лятно училище по човешки права: инициативата се организира за първи път в България през август 2018 г. Целта на обучението бе да запознае студенти и ученици с философската обстановка на правата на човека и тяхната правна рамка, както и със съвременните въпроси, които се пораждат в областта. На събитието имаше 24 участници – 9 ученици и 15 студенти, всичките с потенциал да продължат “кариерата” си като част от състезания по право. Като част от училището бяха проведени 6 семинара, 1 публична лекция и Moot court competition с адвокати от Гугушев и партньори, CMS и Калайджиеви. Адвокатските кантори Гугушев и партньори и CMS бяха и спонсори на събитието.